tel. 22 126 38 42

Od ponad 10 lat świadczymy profesjonalną pomoc prawną. Zajmujemy się szeroko pojętym prawem gospodarczym, kompleksowo obsługujemy firmy i spółki. Specjalizujemy się w prawie własności intelektualnej oraz nowych technologii (umowy wdrożeniowe, rozwiązania chmurowe, e-commerce, e-learning). Wspieramy od strony prawnej producentów i dystrybutorów oprogramowania, a także firmy współpracujące z wykonawcami rozwiązań informatycznych. Doradzamy inwestorom przy procesach inwestycyjnych i w procesie budowlanym. Prowadzimy sprawy związane z prawem zamówień publicznych. Rozumiemy specyfikę działania naszych klientów, co przekłada się na profesjonalizm świadczonych usług i zadowolenie naszych Klientów. Wiemy, że instrumenty prawne są narzędziem wspierającym biznesowe rozwiązania naszych Klientów.

Ewelina Mrozińska-Ząbek

E-mail: ewelina.mrozinska-zabek@kancelariamz.eu

Tel.: +48 690 533 349

Założycielka kancelarii, radca prawny. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa nowych technologii, prawa handlowego, prawa budowlanego oraz zamówień publicznych. W pracy zawodowej zdobyła doświadczenie w praktycznej realizacji projektów informatycznych, dlatego doskonale rozumie specyfikę usług i produktów w branży IT. Doradza w prawnej analizie projektów informatycznych na różnych etapach ich realizacji, sporządza, opiniuje oraz negocjuje umowy IT, wskazuje klientom ryzyka prawne. Ma doświadczenie w realizacji projektów budowlanych opartych o standardy FIDIC, z powodzeniem doradza przy negocjowaniu umów inwestycyjnych. Dostarcza swoim klientom profesjonalną obsługę prawną w sposób przystępny i zrozumiały.


Radca Prawny

Agata Krawczyk-Drewulska

Radca prawny

tel. +48 606 106 328
Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa nowych technologii i prawa gospodarczego. Przeprowadza audyty danych osobowych oraz wdraża RODO. Zajmuje się umowami handlowymi oraz oceną ryzyka odpowiedzialności za produkt. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach korporacyjnych, doradza w sprawach umów związanych z zatrudnieniem, w tym w zakresie umów o zachowaniu poufności i o zakazie konkurencji. Zaangażowana w działalność pro bono, początkowo w Fundacji Academia Iuris, a następnie w ramach Paczki Prawników Stowarzyszenia Wiosna.
Radca Prawny

Paulina Staros

Adwokat

tel. +48 666 884 854
Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, kontraktowego i gospodarczego. Z sukcesem reprezentuje podmioty gospodarcze w postępowaniach administracyjnych i sądowych, w tym sporami dotyczącymi inwestycji budowalnych.. Zastępuje przed sądami i organami klientów indywidualnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Zaangażowana także w nieodpłatną pomoc prawną osobom niezamożnym w Fundacji Academia Iuris oraz w ramach Paczki Prawników Stowarzyszenia Wiosna. Posługuje się językiem angielskim.
Radca Prawny

Małgorzata Wężyk

Radca Prawny

tel. +48 666 885 199
Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa nowych technologii i prawa gospodarczego. Zajmuje się tworzeniem, oceną i negocjowaniem umów handlowych, w tym zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych i prawem własności intelektualnej. Doradza przy umowach w zakresie prawa autorskiego, w tym umowach o przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych. Posługuje się językiem angielskim.
Prawnik

Monika Wiater

Prawnik

tel. +48 221 263 842
Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od II roku studiów aktywnie zdobywająca doświadczenie pozostając w stałej współpracy z kancelariami prawnymi. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym w sporządzaniu pism procesowych, dokumentów korporacyjnych oraz opinii prawnych. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo autorskie, cywilne i handlowe. Biegle posługuje się językiem angielskim. W Kancelarii odpowiada za wsparcie zespołu prawnego.

Specjalności

Pomoc prawna w opracowaniu umów wdrożeniowych i serwisowych, rozwiązań chmurowych, kompleksowe doradztwo prawne w zakresie e-commerce oraz e-learning. Identyfikacja ryzyk prawnych w projektach informatyczne.

Nowe technologie (IT)

Sporządzanie i opiniowanie umów o przeniesienie praw autorskich majątkowych, umowy licencyjne, umowy o dzieło. Doradztwo w zakresie ochrony wizerunku. Ochrona przed naruszaniem praw autorskich. Kompleksowa obsługa prawna dla organizatorów imprez kulturalnych, biur projektowych (architektów), producentów i wydawców. Pełne wsparcie prawne dla start-upów.

Prawo Własności Intelektualnej

Audyt prawny w celu wsparcia klientów w dostosowaniu dokumentacji oraz praktyk do RODO. Opracowanie niezbędnej dokumentacji (zgody, obowiązek informacyjny, polityka, rejestry, incydenty). Szkolenia.

Prawo Ochrony Informacji (RODO)

Sporządzanie i audyt dokumentacji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne, wsparcie prawne przy umowach służących realizacji zamówienia oraz reprezentacja klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Weryfikacja warunków udziału w postępowaniu, analiza kryteriów oceny ofert oraz wymogów SIWZ pod kątem możliwości złożenia oferty przez wykonawców.

Prawo Zamówień Publicznych

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych od momentu wyboru formy prawnej, przez tworzenie, bieżącą obsługę, połączenia, dzielenia i przekształcenia, uwzględniająca elastyczność i bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej oraz aspekty podatkowe. Tworzenie i weryfikacja umów i statutów. Wsparcie prawne dla zabezpieczenia realizacji działalności gospodarczej za pomocą adekwatnych projektów umów. Wsparcie prawne przy likwidacji podmiotów.

Prawo Gospodarcze

Audyt istniejącej dokumentacji pracowniczej, przygotowanie projektów umów o pracę, , kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy i wynagradzania. Wsparcie prawne przy elastycznych formach zatrudniania. Praktyczna realizacja przepisów o czasie pracy. Reprezentacja w sporach sądowych

Prawo Pracy

Profesjonalna obsługa prawna procesu budowlanego, w tym wsparcie prawne przy realizacji obowiązków umownych przez uczestników procesu budowlanego. Sporządzanie umów o roboty budowlane. Wsparcie prawne procesu inwestycyjnego. Analiza umów na dokumentację projektowa, podział zadań i wskazanie ryzyk w umowach konsorcjum. Opiniowanie umów deweloperskich.

Nieruchomości, Inwestycje budowlane

Rozwiązywania sporów w ramach postępowań sądowych lub arbitrażowych oraz na etapie przedsądowym, prowadzenie mediacji i prawne zabezpieczenie zawieranych ugód. Reprezentacja w sporach o naruszenie kontraktów handlowych, dotyczących praw własności intelektualnej oraz w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji.

Rozwiązywanie Sporów

Więcej informacji >

Nowe Technologie (IT)

Pomoc prawna w opracowaniu umów wdrożeniowych i serwisowych, rozwiązań chmurowych, kompleksowe doradztwo prawne w zakresie e-commerce oraz e-learning. Identyfikacja ryzyk prawnych w projektach informatyczne.

Prawo Własności Intelektualnej/ Prawo Autorskie

Sporządzanie i opiniowanie umów o przeniesienie praw autorskich majątkowych, umowy licencyjne, umowy o dzieło. Doradztwo w zakresie ochrony wizerunku. Ochrona przed naruszaniem praw autorskich. Kompleksowa obsługa prawna dla organizatorów imprez kulturalnych, biur projektowych (architektów), producentów i wydawców. Pełne wsparcie prawne dla start-upów.

Prawo ochrony informacji RODO

Audyt prawny w celu wsparcia klientów w dostosowaniu dokumentacji oraz praktyk do RODO. Opracowanie niezbędnej dokumentacji (zgody, obowiązek informacyjny, polityka, rejestry, incydenty). Szkolenia.

Prawo zamówień publicznych

Sporządzanie i audyt dokumentacji przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne, wsparcie prawne przy umowach służących realizacji zamówienia oraz reprezentacja klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Weryfikacja warunków udziału w postępowaniu, analiza kryteriów oceny ofert oraz wymogów SIWZ pod kątem możliwości złożenia oferty przez wykonawców.

Prawo Gospodarcze

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych od momentu wyboru formy prawnej, przez tworzenie, bieżącą obsługę, połączenia, dzielenia i przekształcenia, uwzględniająca elastyczność i bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej oraz aspekty podatkowe. Tworzenie i weryfikacja umów i statutów. Wsparcie prawne dla zabezpieczenia realizacji działalności gospodarczej za pomocą adekwatnych projektów umów. Wsparcie prawne przy likwidacji podmiotów.

Prawo pracy

Audyt istniejącej dokumentacji pracowniczej, przygotowanie projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy i wynagradzania. Wsparcie prawne przy elastycznych formach zatrudniania. Praktyczna realizacja przepisów o czasie pracy. Reprezentacja w sporach sądowych.

Nieruchomości, Inwestycje budowlane

Profesjonalna obsługa prawna procesu budowlanego, w tym wsparcie prawne przy realizacji obowiązków umownych przez uczestników procesu budowlanego. Sporządzanie umów o roboty budowlane. Wsparcie prawne procesu inwestycyjnego. Analiza umów na dokumentację projektowa, podział zadań i wskazanie ryzyk w umowach konsorcjum. Opiniowanie umów deweloperskich.

Rozwiązywanie sporów

Rozwiązywania sporów w ramach postępowań sądowych lub arbitrażowych oraz na etapie przedsądowym, prowadzenie mediacji i prawne zabezpieczenie zawieranych ugód. Reprezentacja w sporach o naruszenie kontraktów handlowych, dotyczących praw własności intelektualnej oraz w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji.Aktualności

Brak nowych artykułów.
Czytaj więcej...

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Ewelina Mrozińska-Ząbek


ul. Sokratesa 9 lok. 231
01-909 Warszawa

kom: + 48 690 533 349

tel.: + 48 22 126 38 42
faks: + 48 22 127 82 63
NIP: 9531367034
REGON: 141120746

Napisz do nas!

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym oznacza wyrażenie zgody na otrzymanie od Radcy prawnego Eweliny Mrozińskiej Czytaj więcej!
Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym oznacza wyrażenie zgody na otrzymanie od Radcy prawnego Eweliny Mrozińskiej – Ząbek prowadzącej Kancelarię Radcy Prawnego Eweliny Mrozińskiej- Ząbek (dalej: Kancelaria) informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych w tym zakresie. W związku z powyższym Kancelaria infromuje, że:

 1. Jest administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazancyh przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym;
 2. Dane kontaktowe Kancelarii to adres: Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Mrozińskiej – Ząbek ul. Sokratesa 9 lok. 231, 01-909 Warszawa; e-mail: biuro@kancelariamz.eu.
 3. Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

  1. udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Kancelarii tj. kontakt z osobami zainteresowanymi działalnością Kancelarii art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażenie przez Panią/Pana zgody poprzez podanie danych w formularzu kontaktowych; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego);
  3. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Kancelarię (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f - RODO prawnie uzasadniony interes Kancelaria tj. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń);
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym kontrahentom Kancelarii tj. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, informatyczne oraz zaufanym podmiotom współpracującym z Kancelarią w zakresie świadczenia usług na rzecz klientów i kontrahentów Kancelarii;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, na przetwarzanie danych osobowych czy otrzymywanie informacji za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub do dnia wykonania złożonego przez Panią/Pana wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. Jest Pani/Pan uprawniony do żądania od Kancelarii dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;jest Pani/Pan uprawniona/y do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych poprzez złożenie oświadczenia na wyżej wskazane dane kontaktowe. Wycofanie wyrażonej zgody działa na przyszłość, tj. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani zapytanie;
 9. Nie podlega Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.